Svendborg havn fra gammel tid

Svendborgs historie

Gamle træskibe

 Sydfyn har årtiers tradition for maritimt liv, spændende handelsliv, kulturrigdom og højt til loftet. Seværdighederne spænder fra oldsager og guldskatte til et moderne naturhistorisk museum.

Svendborg - Øhavets hovedstad

Allerede i 1200-tallet var Svendborg et betydeligt bysamfund, vokset op i ly af den beskyttede naturhavn, en lille bugt, der på det smalleste sted i Svendborgsund skærer sig ind i Fyn. Volde og grave befæstede byen, og mod øst lå kongeborgen Ørkild, nedbrændt i 1534 og i dag en anselig ruin ved lystanlægget Karoline Amalielund. Borgerne tog livligt del i middelalderens vældige sildefiskeri i Øresund, og det frodige bagland gav yderligere trivsel til handel og håndværk, så der blomstrede et velstående bysamfund op, allerede dengang Fyns næststørste, med to kirker, Sct. Nicolai og Vor Frue kirke ned Torvet og i byens østlige del et nu helt forsvundet kloster med kirke. I sine velmagtsdage en rig stiftelse, hvortil provinsens klosterbrødre ofte stævnede til rådsmøder.

Navnet Swineburgh – nævnt i 1229 i det gavebrev, hvormed Valdemars Sejr overgav stedet til sin svigerdatter Eleonora af Portugal – hentyder til en borg, der menes at have haft sin plads omtrent der, hvor Vor Frue Kirke nu ligger. Forleddet tydes som ordet svin, enten vildsvinene eller oldensvinene i omegnsskovene eller de mange marsvin, der holdt til i de stilstødende farvande.

Svendborg fik sine købstadsrettigheder i 1253, og har siden været det naturlige centrum for de fastboende og for gæster på Sydfyn og i Øhavet. I middelalderen var Svendborg en vigtig handels- og håndværker by, bygget op om byens hovederhverv; søfarten. I senmiddelalderen var Svendborg blandt de vigtigste handelsbyer i Skandinavien.
 

Gå på opdagelse i Svendborgs historie

Foto: Knud Mortensen

Svendborg er i dag en unik blanding af gammelt og nyt, af søfart, kultur og historie – præget af tidens puls. Svendborg har bevaret sin gamle bykerne med smalle krogede gader, torve og gårdmiljøer, og er central for oplevelser videre ud i Øhavet med de mange færgeforbindelser, eller med Maritimt Center som udgangspunkt for ture med de gamle træskibe

Historiske museet og ruiner i Svendborg og Det Sydfynske Øhav

Svendborg museum

Svendborg Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som arbejder med sydfynsk lokalhistorie, søfart, forsorgshistorie og arkæologi.

Tåsinge museum

Museet har folkemindesamling, Skipperhjem, Musikhus, Rebslagerhus og et dejligt lysthus i bondehaven til madpakkespisning.

Jernalderens magtcenter på Sydøstfyn

Besøg Sydfyn og find spor fra Jernalderens magtcenter

Kirker i Svendborg og Det Sydfynske Øhav

De sydfynske kirker gemmer på store oplevelser og er en guldgrube af sanseindtryk.

Historiske personer

Driftige købmænd i Svendborg

Svendborg har været en handels- og industri by siden slut 1800-tallet, det har især sat sit præg på havnen og ved de mange gamle bygninger.

A. P. Møller

A.P. Møller startede Dampskibsselskabet i Svendborg og havde en stor indflydelse på Svendborgs maritime liv.

Søhelten Niels Juel

Det var søhelten Niels Juel, som reddede Valdemars Slot fra ruiner og byggede det op igen efter Svenskerkrigene

Elvira Madigan og Sixten Sparre

Følg kærlighedshistorien om Elvira Madigan og Sixten Sparre på Tåsinge.