Svendborg havn

Driftige købmænd i Svendborg

Foto: Knud Mortensen

Svendborg har været en handels- og industri by siden slut 1800-tallet, det har især sat sit præg på havnen og ved de mange gamle bygninger.

I løbet af 1800-tallet- efter Napoleonskrigene, hvor byen var besat voksede byen kraftigt i takt med havnens udvidelser og de stadigt forbedrede besejlingsforhold. Desuden gav vejnettets udbygning bedre forbindelse med oplandet og i 1876 åbnedes jernbanen til Odense.  Samtidig udvikledes sø forbindelserne, bl.a. med dampfærge til Tåsinge i 1873 og i 1876 oprettedes det Sydfynske Dampskibsselskab med faste ruter på Kiel, Lübeck, Langeland og Nakskov. Også pengeinstitutterne fandt vej til Svendborg, nye virksomheder skød op, og det gamle handelscenter for landbrugsprodukter forvandledes til en moderne handels- og industriby. De fleste industrivirksomheder lå i havneområdet, hvori indgår en lille ø, Frederiksø

Det blomstrede handelsliv i Svendborg , blev ikke mindst båret af byens driftige købmænd. Flotte bindingsværksbygninger skabt i 1700 – og 1800 tallet præger stadig gadebilledet i byen og ved havnen. En af Danmarks ældste købmandsgårde ligger ved havnen og huser i dag bl.a. kajakcenter og kunstatelier.