Slot

Slotte og Herregårde

Foto: VisitFyn

Det er en stor koncentration af slotte og herregårde på Sydfyn, nogle kan man kun beundre udefra, mens andre er åben for publikum og gæster.

Liste
Kort
Broholm Slot
Foto: VisitSvendborg

Broholm Slot

For enhver med blot et minimum af historisk flair eller romantisk-nostalgisk faible er et besøg eller ophold på Broholm Slot en spændende odysse gennem næsten 700 års danmarkshistorie fra Christoffer ...

Læs mere
Bjørnemose Gods
Foto: VisitSvendborg

Bjørnemose Gods

Bjørnemose skulle efter sigende have været under kronens besiddelse.
I 1531 overlader Christian 3. gården til Hans Ottesen.

Vestfløjen er opført af materialer fra Ørkild Slotsruin ca. 1750.

Bjørnemose...

Læs mere
Hesselagergård
Foto: VisitSvendborg

Hesselagergård


Det er kun muligt at se slottet i forbindelse med arrangeret rundvisning.
Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Hesselagergaard nævnes allerede i 1200-tallet i Kong Valdemar II's jordebog som kron...

Læs mere
Hvidkilde Gods
Foto: VisitSvendborg

Hvidkilde Gods

Den nuværende midterfløj er opført ca. 1550. I 1742 udvides den og vest- og østfløjen muligvis med Phillip de Lange som arkitekt.

I 1820 opføres den imponerende ladegård, der dog delvis nedbrænder i 1...

Læs mere
Lehnskov Gods
Foto: VisitSvendborg

Lehnskov Gods

Lehnskov på sydfyn hed indtil 1781 Lindeskov, hvor baroniet Lehn, som man blev en del af, blev oprettet med Hvidkilde som hovedsæde.
 
Bag et stort stengærde ses slottet sammen med dammen fra den nedlag...

Læs mere
Tiselholt
Foto: VisitSvendborg

Tiselholt

Syd for den nuværende hovedbygning fra 1874-76 ligger voldstedet 'Tislot', afbrændt under Grevens Fejde.

Kort efter opføres et nyt Tiselholt på et indgravet voldsted, men dets udseende kendes ikke.

Ca...
Læs mere
Klingstrup
Foto: VisitSvendborg

Klingstrup

Klingstrup er en gammel bispegård, der indtil 1536 tilhørte Odense Bispestol, inden den blev overtaget af kronen.

I midten af 1800-tallet blev Klingstrup delt i Ny Klingstrup og Gammel Klingstrup mell...
Læs mere
Vejstrupgaard
Foto: VisitSvendborg

Vejstrupgaard

Stedets historie går tilbage til 1300-tallet. I 1754 opføres den ældste del af hovedbygning, der i 1802 forsynes med endnu en etage samt 6 zinkdækkede kupler af Hans Kofoed.

Kuplerne fjernes igen i 18...
Læs mere