Tiselholt

Photo: VisitSvendborg
Attraktioner
Slotte og herregårde
Address

Tiselholtvej 32

5882 Vejstrup

Kontakt

Phone:62 28 17 17

fax:62 28 10 31

Syd for den nuværende hovedbygning fra 1874-76 ligger voldstedet 'Tislot', afbrændt under Grevens Fejde.

Kort efter opføres et nyt Tiselholt på et indgravet voldsted, men dets udseende kendes ikke.

Ca. 1650 erstattes dette anlæg af en firfløjet bindingsværksbygning med tårn, der må vige for L.P.Fenges trefløjede renaissancekopi.

Slottet er ikke åbent for offentligheden.
Address

Tiselholtvej 32

5882 Vejstrup

Facilities

Kun efter aftale

Follow on:

Sidst opdateret af