Tiselholt

Foto: VisitSvendborg
Attraktioner
Slotte og herregårde
Adresse

Tiselholtvej 32

5882 Vejstrup

Kontakt

Telefon:62 28 17 17

fax:62 28 10 31

Syd for den nuværende hovedbygning fra 1874-76 ligger voldstedet 'Tislot', afbrændt under Grevens Fejde.

Kort efter opføres et nyt Tiselholt på et indgravet voldsted, men dets udseende kendes ikke.

Ca. 1650 erstattes dette anlæg af en firfløjet bindingsværksbygning med tårn, der må vige for L.P.Fenges trefløjede renaissancekopi.

Slottet er ikke åbent for offentligheden.
Adresse

Tiselholtvej 32

5882 Vejstrup

Facilities

Kun efter aftale

Følg på:

Sidst opdateret af