Vor Frue Kirke

Foto: VisitSvendborg
Attraktioner
Kirker
Adresse

Frue Kirkestræde 8

5700 Svendborg

Kontakt

E-mail:kordegn@vorfruekirke.dk

Telefon:62210135

fax:62211235

Website

Hjemmeside

Sidemurene fra tårnet til korsarmene er den ældste del af Vor Frue Kirke. Denne del af kirken er fra slutningen af den romanske tid og er opført i teglsten i 1200-tallet. I sengotisk tid blev det oprindelige romanske kor revet ned og erstattet af det nuværende kor. Ved samme ombygning blev korsarmene mod nord og syd bygget til kirken. Også kirkens hvælvinger stammer fra denne ombygning. Senere er våbenhuset på sydsiden og tårnet mod vest bygget til. Tårnet fik sit dobbelte lanternespir i 1768. Kirken har tidligere været hvidkalket, men ved en gennemgribende restaurering i 1884 blev alle murene afrensede. Ved samme lejlighed blev et tidligere sakristi revet ned og det nuværende bygget.
Adresse

Frue Kirkestræde 8

5700 Svendborg

Sidst opdateret af