Vester Skerninge Kirke

Foto: VisitSvendborg
Attraktioner
Kirker
Adresse

Krovej 1A

5762 Vester Skerninge

Website

Hjemmeside

Kirkens kerne er romansk og er opført af rå kampesten. Den oprindelige kirke er udvidet to gange, først mod vest, og i sengotisk tid blev det gamle romanske kor revet ned og et nyt bygget i hele kirkens bredde. Denne forlængelse af koret kan tydeligt ses på kirkens ydermur. Ved samme ombygning blev kirkerummets flade træloft afløst af hvælvinger. Våbenhuset er fra sengotisk tid og er bygget på en sokkel af kampesten, men er i øvrigt bygget af munkesten. På nordsiden af kirken ses den nu tilmurede kvindedør.
Adresse

Krovej 1A

5762 Vester Skerninge

Sidst opdateret af