Vejlen på Tåsinge

Foto: VisitSvendborg
Attraktioner
Naturområder
Du må gå på offentlige arealer, på standen, på veje og stier og på udyrkede arealer, når de ikke er indhegnet.

På offentligt ejede arealer må du ikke færdes døgnet rundt.

På private udyrkede arealer der ikke er indhegnede, samt private veje og stier må du færdes fra kl. 7 til solnedgang - du må dog færdes døgnet rundt på stranden.

Bilkørsel på markveje er ikke tilladt.

Hunde skal føres i snor - dog er det ikke påkrævet på strandkanten fra 1. okt. til 31. marts
Adresse

Vejlen 15

5700 Svendborg

Sidst opdateret af