©  Foto:

Oure Kirke

Kirken var i middelalderen indviet til Sct. Michael, og den ligger smukt på en bakkeknude ud mod landevejen. Kirkens ældste del er det romanske skib, der er opført af rå marksten og med hjørnekvadre i tilhugget granit. Den oprindelige syddør står som en niche i muren. I kirkeskibets nord- og sydside er nogle små romanske vinduer bevaret. I senmiddelalderen er der bygget et stjernehvælv i koret.