©  Foto:

Oure Baptistkirke

Oure Baptistkirke er den ældste baptistkirke i Danmark. Den er indviet den 15. november 1857. Kirken er tegnet af menighedens første forstander, Jens Andreas Petersen, der var uddannet snedker. Gennem mange år arbejdede han på godset Broholm, og det er måske derfor, at der over kirken er en vis ”herregårdsstil”. Kirken indvendig er en typisk baptistkirke. Der er ikke noget alter, men bag nadverbordet ses en åben dåbsgrav og bag denne et stort, tomt kors. Det tomme kors symboliserer, at der er budskabet om en levende frelser, der forkyndes. I kirkerummets vestlige ende er et pulpitur.

Kirken er ikke åben på hverdage, men en nøgle kan lånes hos Bent Rasmussen, Landevejen 37, Oure.