©  Foto:

Landet Kirke

Landet kirke - der er viet til Sct. Jørgen - regnes for at være den ældste af Tåsinges tre kirker. Holder denne antagelse, har kirken på et vist tidspunkt været den eneste kirke på øen. Kirkens ældste del - apsis, kor og skib - er bygget i romansk stil, og er opført af lamp på en sokkel af kvadersten omkring 1150.

I 1450 blev kirken forlænget mod vest og fik hvælvinger i kirkerummet. Tårnet og våbenhuset på kirkens sydside - der nu bruges i kapel - er opført i 1634. På tårnet ses intialerne P S A 1634, og bogstaverne står for Peder Søffresen Aarhus, der var præst ved kirken på det tidspunkt.

På kirkegården finder man gravstedet for Elvira Madigan og Sixten Sparre. På Tåsinge Museum kan du se udstillingen om Elvira Madigan og Sixten Sparre.