©  Foto:

Damestenen

Danmarks største vandreblok, transporteret hertil med en gletsjer under sidste istid.

Besøg Damestenen

Damenstenen ligger lidt nord for den lille by Hesselager og som den har gjort i omegnen af 18.000 år. Den er Danmarks største sten på land. Engang var stenen en del af grundfjeldet i det, vi i dag kalder Sverige, men under sidste istid vrister indlandsisen stykket fri, og en gletsjer transporterer kæmpestenen fra Sverige hertil. Under transporten bliver den skuret og afrundet. Ved Hesselager rammer kæmpestenen underlaget og fryser fast. Store mængder af is fortsætter henover, og andre indefrosne sten, sand og grus sliber den sydøstvendte side glat og har sat de skurestriber, der viser os, at isen bevægede sig fra sydøst mod nordvest.
 
Der er offentlig adgang til den imponerende sten og en tilhørende parkeringsplads i nærheden. Der er bord-bænkesæt, så det er muligt at spise medbragt mad mens du nyder synet at stenen eller få sig et lille hvil i det fri.

Geologiske perspektiver ved Damestenen

Damestenen omtales ofte som en lys rødliggrå, mellemkornet granit. Imidlertid synes store dele af stenen at bestå af stribede partier med folder, hvilket peger i retning af, at stenmaterialet på et tidspunkt blev udsat for så højt tryk og temperatur, at det blev formbart og at mineralerne kunne ordne sig i lyse og mørke bånd. Denne stentype kaldes gnejs.

Millioners af års nedslidning af grundfjeldet og jordskorpebevægelser bragte granitten/gnejsen op til overfladen. Her blev Damestenen vristet fri af grundfjeldet af istidens gletsjere og transporteret fra Sverige til Danmark. Under transporten blev stenen afrundet, slebet og skuret, inden den ved Hesselager blev presset ned i moræneleret under gletsjeren og frøs fast.

Damestenen er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.