©  Foto:

Bregninge Kirkebakke

Fra Bregninge Kirketårn har du Tåsinges højeste punkt og en fantastisk udsigt over Det Sydfynske Øhav og Svendborg.

Besøg Bregninge Kirkebakke

Krikebakken hvorpå Bregninge Krike ligger, er på den nordlige del af Tåsinge og du kommer let hertil ved at følge rute 9 fra Svendborg. Det er muligt at parkere på kirkens p-plads.

Det skal du opleve ved Bregninge Kirkebakke

Bregninge Kirkebakke (74 m) er en markant kuppelformet bakkeformation, hvis overflade bl.a. udgøres af fire til syv parallelle bakkerygge med et let bueformet forløb. Det betyder at toppen af bakken er Tåsinges højeste punkt og vælger du at gå op i kirketårnet har du en enestående udsigt ud over Tåsinge og øhavet. Det siges, at du fra tårnet kan se 28 øer, 65 kirker og 20 slotte. Tårnet er åbent alle uges dage fra kl. 8.00 - 22.00.

Lige overfor kirken ligger Tåsige museum, som er et lille museum med egens historie fortalt, her kan du blandt andet få fortællingen om Elivra Madigan og Sixten Spare.

Geologiske perspektiver ved Bregninge Kirkebakke

Bregninge Kirkebakkes ovale grundform (5,5 x 2.5 km), dens imposante størrelse og egenartede beliggenhed har været med til at gøre dens dannelseshistorie omdiskuteret. Sandsynligvis drejer det sig om en israndsbakke, hvor flere isfremstød kan have medvirket til dens dannelse. Bakken synes dog ikke at repræsentere en egentlig israndslinje, da der ikke er påvist en fortsættelse af en sådan linje i det tilstødende landskab.

Bakkens indre består mest af hyppigt vekslende lag af smeltevandsaflejringer og moræneler. Men her optræder også lag af det over 53.000 år gamle vand- og vindaflejrede ’Hvide Sand’, lagdelt smeltevandsler afsat i is-omkransede søer, samt indslag af mere end 42 millioner år gammelt ’plastisk ler’ mellem istidslagene. Det tyder på, at bakkens kerne er opbygget af lag, der er presset op, foldet sammen og skudt ind over hinanden af et eller flere isfremstød.

Fra toppunktet ved kirken skråner det bølgende landskab ned mod kysterne. I niveauer omkring 40-50 m over havet ses flere små og korte dale eroderet ind i skråningerne. Angiveligt skyldes de vanderosion fra kilder, der pibler frem af jorden i forbindelse med vandstandsende lerlag inde i bakken. I dag er de fleste af dalene tørlagte.

Et godt sted at opleve landskabet er Løkkekærs Banke (’Casanovabakkerne’), 200 m nordvest for Bregninge Kirke. Navnet stammer fra det tidligere danseetablissement ’Casanova’ i Gerritsgade i Svendborg, hvis karismatiske ejer, Niels Christoffer Sørensen, en overgang ejede Løkkekærs Banke.

På nordsiden af Bregninge Kirkebakke ligger Ingers Høj, en gravhøj fra ældre bronzealder. Den måler 41 m i diameter og 7 m i højden og er en af ​​de største af sin slags i Danmark. Højen er også et godt udsigtspunkt.

Bregninge Kirkebakke er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.