Standbar

Cittaslow

Foto: Knud Mortensen

Cittaslow stammer fra Italien og blev til i 1999 da borgmesteren i byen Greve in Chianti fik den ide at bruge de lokale særpræg og varer som udgangspunkt for byens udviklings- og vækststrategi.

Svendborg blev som den første kommune i Danmark optaget i det internationale Cittaslow-bynetværk. Cittaslow udspringer af Slow Food bevægelsen, og centralt i Cittaslowfilosofien er at tænke, planlægge og handle i overensstemmelse med grundlæggende værdier om livskvalitet og stedsidentitet. 

At være Cittaslow betyder, at Svendborg ønsker at skærpe opmærksomheden omkring de mere bløde værdier af vores tilværelse ved at vægte parametre som livskvalitet, eftertænksomhed, nærvær og fordybelse.

æbler på havnen

Foto:Knud Mortensen

Målet med Cittaslow er at fremme det gode liv ved at udbrede Slow Food filosofien til både hverdagslivet og bystyret. Målet med Cittaslow er at øge livskvaliteten ved at arbejde for at fremme værdier som kvalitet, bæredygtighed og lokale produkter. Værdier som i dag ofte er underlagt moderne værdier som effektivitet, kvantitet og ensartethed.

En af de cittaslow certificeret er Kulinarisk Sydfyn, som er en forening som synliggører og markedsfører regionale råvarer, producenter og spisesteder.  Hvert år, i den sidste weekend i juni, afholder Kulinarisk Sydfyn fødevaremarked i Svendborg Centrum. 

malerpensler

Foto:Knud Mortensen

Cittaslows begyndelse

Cittaslow bliver til i 1999, hvor den tidligere borgmester i den Toskanske by Greve in Chianti, Paolo Saturini, får den ide at bruge de lokale særpræg og varer som udgangspunkt for byens udviklings- og vækststrategi.

Saturini sætter borgmestrene fra de fire andre små italienske byer Bra, Ovierto, Greve in Chianti og Positano stævne i byen Ovierto. I tæt samarbejde med Slow Foodbevægelsens grundlægger, Carlo Petrini, udarbejder de grundlaget for Cittaslow.

Cittaslow

Foto:SvendborgEvent