©  Foto:

Thurø Rev & Østerskov

Thurø Rev er det stedet hvor en botaniker ville glæde sig. Det er samtidig også øens smukkest naturområde, hvor der blandt græssende heste og badegæster vokser i hundredvis af planter.

I området vokser bl.a. orkideer, slangetunger, baltisk ensiahn o.m.fl.

Thurø Rev var tidligere ejet af bønder og husmænd og i forening og blev brugt til sommergræsning for kreaturer.

I dag er det skov- og Naturstyrelsen, der ejer Thurø Rev.Udfor den østvendte badestrand med rent vand ligger Thurø Camping og Thurø Minigolf (åben 1.5 - 27.8 kl. 14-21) - der er borde og bænke.

Ligeledes god badestrand ved Revet nedenfor strand-engene.

Du må gå overalt, men følg helst stierne i fuglenes yngletid. Reservatet er oprettet for, at dværgternen skal have fred til at yngle.