Gå til indhold
©  Foto:

Svendborg Erhversskole

Om skolen

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier er Fyns eneste kombinationsskole, som rummer 25 tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, et handelsgymnasium og et teknisk gymnasium. Aktiviteterne er spredt på 3 store matrikler i Svendborg.

I SESG’s ideal har vi skrevet:

“Den viden og kunnen, vores elever får, skal være en aktiv og skabende kraft, som giver dem mulighed for at tage ansvar for eget liv og det samfund, de lever i ved at bidrage med mestring af faglighed, nye ideer og produkter samt konstruktive perspektiver på fremtiden”.

Allan Kruse
Direktør

Del dine øjeblikke fra Svendborg med os: