skip_to_main_content

Smørmosen - Thurø Rev, Thurø

Udfor den østvendte badestrand med rent vand ligger Thurø Strand Camping og Thurø Minigolf

Der er borde og bænke.

Ligeledes god badestrand ved Revet nendenfor strandengene.

Thurø Rev er lukket for adgang 15.3-1.7 p.g.a. de mange ynglende fugle.