Støtteformer

Støtte fra SvendborgEvent kan udmøntes i 3 former for tilskud:
Fredag, marts 3, 2017
 • Praktisk hjælp:
  SvendborgEvent kan være behjælpelig med rådgivning i form af hjælp til nødvendige tilladelser, bevillinger, ansøgninger, oversigt over puljer/fonde, adgang til strøm, vand, ect. Lån af materiel, såsom, telte, boder, kabler, afviserskilte, ect.
  Dette for at sikre at begivenheder gennemføres professionelt, med mindst mulig gene for byens borgere. Den estimerede værdi indgår som et element i finansieringen.
   
 • Gennemførelsestilskud:
  SvendborgEvent kan yde økonomisk støtte til events for at sikre, at  begivenheder gennemføres økonomisk forsvarligt og med høj kvalitet. Gennemførelsestilskud kan ydes til det samlede eventbudget eller som øremærket tilskud til særlige budgetposter.
   
 • Underskudsgaranti:
  SvendborgEvent kan bevillige en underskudsgaranti som et økonomisk sikkerhedsnet for arrangørerne, såfremt der menes at være relativt store usikkerheder forbundet med budgettet. Garantien kan afværge en del af det tab, som den danske arrangør efterfølgende måtte stå med, hvis en række økonomiske forudsætninger brister. Underskudsgarantien er altid maksimeret til et fastsat beløb. Ofte knyttes underskudsgarantien til de poster, som er forbundet med særlig stor risiko for arrangørerne.

Del denne side