Kriterier for støtte

SvendborgEvent prioriterer den økonomiske støtte til events på baggrund af en samlet eventanalyse og vurdering af følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge)
Fredag, marts 3, 2017
 
Forankringsmæssige kriterier: 
 • Involvering af lokale klubber/foreninger/privatpersoner og erhvervslivet: Eventen får stor lokale/national/international opmærksomhed.  
 • Et stort antal borgere følger begivenheden   via national mediedækning – eller hvis der er tale om en breddeevent, at borgerne deltager i selve aktiviteten/eventen. 
 • Eventen inddrager lokalmiljøet i afviklingen, fx med lokale sideaktiviteter til afviklingen og opbygning af partnerskaber – eks. med det lokale erhvervsliv i forbindelse med afviklingen. Der er opstillet klare målsætninger og planer for hvordan eventen vil sikre involvering af byens borgere. 
 • Organisatorisk bæreevne:
  Arrangøren har erfaring med eventafvikling og kan forventes at sikre en professionel og/eller kompetent eventafvikling, herunder et optimalt økonomisk resultat. Arrangøren indgår i et solidt samarbejde med Svendborg og eventuelle relevante samarbejdspartnere om afviklingen af eventen.
 
 
Markedsføringsmæssige kriterier:
 • Lokal/national/International markedsføring:
 • Lokalmarkedsføring: Eventen markedsfører Svendborg overfor byens borgere og gæster, får lokal bevågenhed og dækkes af ugeaviser, lokal TV, lokalradioer og gerne Faa. Eventen formidler detailhandlens styrkeområder og Svendborg som turismedestination. Eller: 
 • National markedsføring: Eventen markedsfører Svendborg/Fyn/regionen. Eventen får national mediedækning, tv-dækning og omtale på sociale medier. Eventen formidler regionens erhvervsmæssige styrkeområder og regionen som turismedestination. Der er opstillet klare målsætninger og planer for hvordan eventen skal gennemføres. Eller: 
 • Begivenheden markedsfører Svendborg/Fyn/Danmark i udlandet. Eventen får international medieomtale, tv-dækning og/eller omtale på sociale medier mv. Eventen formidler danske erhvervsmæssige styrkeområder og Danmark som turismedestination. Der er opstillet klare mål for, hvordan eventen skal markedsføres.
 • Turismeomsætning: Eventen genererer en betydelig/målbar turismeomsætning via deltagere og/eller tilskuere til gavn for såvel det lokale som det regionale erhvervsliv,
 
 
 

Del denne side