Forudsætninger for støtte

Fredag, marts 3, 2017

Forenings/organisationsopbakning:
Eventen skal have økonomisk og/eller ressourcemæssig opbakning i baglandet. Som hovedregel skal foreningen/organisationen/institutionen bidrage med en kontant finansiering, der svarer til støtten fra SvendborgEvent. Såfremt foreningen/organisationen/institutionen stiller faciliteter eller lign. til rådighed for eventen, kan den estimerede værdi heraf – efter konkret vurdering – indgå som et element i foreningen/organisationen/institutionen finansiering.

Eksponering.
Arrangøren stiller efter nærmere aftale med SvendborgEvent eksponeringsmuligheder til rådighed for SvendborgEvent. Al presse- og markedsføringsmateriale skal bære SvendborgEvents logo. Dette gælder eksempelvis:

  • Pressemeddelelser(Sendes løbende til SvendborgEvent til orientering/godkendelse)
  • Annoncer i officielle programmer
  • Bander, banner, reklame, interview, synlighed ved pressemøder ect.
  • Link og logo fra arrangementets webside

Arrangøren stiller efter nærmere aftale desuden følgende til rådighed for SvendborgEvent:

  • Fotomateriale
  • Fribilletter
  • Adgang til aktører(kunstnere, artister, sportsudøverer ect.) med henblik på interviews mv.

Dokumentation: Arrangøren indsender regnskab for eventen til SvendborgEvent

Arrangøren evaluerer arrangementet på en evalueringsblanket, som SvendborgEvent sender i forbindelse med tilsagn om støtte eller umiddelbart efter eventen.

Annullering/tilbagebetaling af støtte: Tilsagn om økonomisk støtte kan bortfalde, såfremt arrangementet ændres væsentligt efter en evt. tildeling af støtte, eller hvis der er afgivet urigtige/mangelfulde oplysninger i forbindelse med ansøgningen.

Del denne side